Werkt er iets niet?   De site ondergaat heel wat werken  :-)    Contacteer  voorlopig via contactformulier, 
100% N&P Webshop100% N & P Therapie100% N&P ContactGastenboekHome

Privacyverklaring

laatst bewerkt 24/11/18


Je privacy is van groot belang voor L.E.Terior.  We houden ons aan de privacywetgeving, wat betekent dat we heel secuur met jouw gegevens omspringen en ze hier veilig zijn.
Onderstaande verklaring legt uit wat er met jouw gegevens gebeurd, hoe deze gegevens worden verzameld, gebruikt, bewaartijd en de stappen die worden ondernomen om deze veilig te stellen.

Door gebruik te maken van L.E.Terior of door onderdelen te bezoeken van www.leterior.be, www.nature-protection.be of www.a.laitemps.be, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van uw gegevens overeenkomstig dit privacybeleid, waarmee u geacht wordt akkoord te zijn gegaan.  Ook voor onze internationale klanten geldt dit beleid er op lettende  voor jou dat de gegevens die worden verzameld buiten je eigen rechtsgebied kunnen worden opgeslagen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

L.E.Terior kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van L.E. Terior , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website / webshop / Facebookpagina verstrekt.  L.E.Terior kan volgende persoonsgegevens verwerken:  Uw voor- en achternaam, uw adres, uw telefoonnummer, uw email adres, uw IP adres.
Voor diensten zoals coaching, analyse, zuivering wordt een dossier aangemaakt dewelke aantekening bevat met de behandeling, jouw state of mind, je emotionele of spirituele gegevens en je geboortedatum en/of bouwjaar van je woning (met je toelating).


Waarom L.E.Terior gegevens nodig heeft en hoe lang ze worden bewaard

L.E.Terior verwerkt uw persoonsgegevens 

1 om een bestelling te plaatsen en af te handelen.
Om deze af te handelen, een betaling voor te ontvangen en te versturen, hebben we uw gegevens nodig.  Ook na de bestelling, bij een tevredenheidspeiling en/of aanvraag voor nieuwsbrief, hebben we  uw gegevens nodig.
Als je een account aanmaakt, blijven je gegevens bewaard tot je je account opzegt.
Als gast voor een bestelling blijven je gegevens bewaard op de site voor klikgedrag en analytics, dus voor een beperkte periode.
Indien er een bestelling plaatsvindt, is er een overeenkomst tot aankoop en een facturatie, dit betekent dat je gegevens voor de BTW wettelijk 7  jaar dienen bijgehouden te worden.

2 Via contactformulier, zijn je gegevens nodig om contact met je te leggen, je te helpen en/of je te beantwoorden.  Idem via mailaanvragen.  Deze worden bijgehouden wanneer blijkt dat een verder contact nog nodig zou zijn zodat een flow blijft in ons gezamenlijk contact.  Indien dit een enkel geval van infobevraging van de klant uit blijkt te zijn, worden je gegevens maximaal 1 jaar bijgehouden.  Wanneer dit contact tot een overeenkomst komt, blijven je gegevens bij elke nieuwe facturatie wettelijk voor de BTW  en administratie 7 jaar bijgehouden.

3 Bij diensten zoals  afwerking, huur machines, analyses, coachingen, zuivering woning of mens of dier, workshops,... worden je gegevens verzameld om contact met u te leggen, om onze gezamenlijke overeenkomst mooi te verwerken en soepel te laten verlopen, om de dienst naar jou toe naar behoren te kunnen uitvoeren (vanop afstand of bij u ter plaatse) , om de facturatie correct af te handelen, voor een tevredenheidspeiling, uitnodigingen voor events en alles af te handelen.
Voor diensten zoals coaching, analyse, zuivering wordt een dossier aangemaakt dewelke aantekening bevat met de behandeling, jouw state of mind, je emotionele of spirituele gegevens en je geboortedatum en/of bouwjaar van je woning (met je toelating).  Je geboortedatum geeft bepalingen volgens je KUA in je woning, je bioritme, je astrologie voor de ziel èn geeft sfeerstoringen aan.  Om een duidelijke analyse of zuivering te kunnen uitvoeren, is dan je geboortedatum nodig voor de energetisch bepalende doeleinden en om je beter te kunnen helpen.  Het bouwjaar van je woning betreft dan sfeerstoringen te bepalen op je woning vanaf je bouwjaar.  
Je gegevens blijven bij ons wettelijk bewaard gedurende 7 jaar vanaf elke factuurdatum.

Voor de bovenstaand 3 opties van waarom we je gegevens nodig hebben en hoe lang we ze bewaren, is enkel L.E.Terior  bevoegd met toegang tot je gegevens.  Je gegevens worden veilig en uit het zicht bewaard.  Met je gegevens gaat L.E.Terior heel zorgvuldig om en je privacy wordt ten allen tijden gewaarborgd.

Delen met anderen


Met uitzondering van onze partners in betalingsproviders, bezorgdiensten en administratie-en factureringsdiensten of wanneer we wettelijk worden verplicht (bij eventueel vermoeden van misdrijf), delen , verkopen of onthullen we je gegevens niet aan derden.

Je gegevens zijn veilig bij onze partners, gezien ook zij uw privacy beschermen en zich aan de privacywetgeving houden.


In kaart brengen van website bezoek


Op www.nature-protection.be, www.leterior.be en www.a.laitemps.be worden algemene bezoekgegevens bijgehouden: je IP adres van je PC, het tijdstip van opvraging en de gegevens die je browser meestuurt.  Deze gegevens dienen voor analyses in bezoek- en klikgedrag van de website.  L.E.Terior gebruikt deze informatie en gegevens zo anoniem als mogelijk om de werking van de website te verbeteren, maar deze worden niet aan derden verstrekt.

Wij gebruiken cookies om gegevens op te slaan tijdens uw webbezoek.  Deze dienen om een betere service te verlenen tijdens het bezoek zoals het opslaan van je winkelwagen, het opslaan van je producten, makkelijk kunnen inloggen en geen storingen te krijgen tijdens je bezoek.  Deze functionele cookies blijven opgeslagen maximaal 30 dagen.  Je kan deze cookies ten allen tijde weigeren in je browser door deze te configureren.


Google analytics


L.E.Terior maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websites gebruiken en hoe effectief de Adwords advertenties van L.E.Terior bij Google's zoekresultaatpagina zijn.

De verkregen informatie hier wordt met inbegrip van je IP-adres overgebracht naar Google.  Google slaat deze informatie op op servers in de Verenigde Staten.  Ga naar Google en Google Analytics om hun privacybeleid te lezen en meer informatie te verkrijgen over je privacy.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze websites wordt gebruikt, om rapporten over de websites aan L.E.Terior mee te delen en om haar adverteerders informatie te kunnen verschaffen over de effectiviteit van hun campagnes.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hier toe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.  L.E.Terior heeft hier geen enkele invloed op.
L.E.Terior heeft Google geen toestemming gegeven om via L.E.Terior verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien (een kopie opvragen), te corrigeren of te verwijderen.  Voor elke aanpassing kan je contact opnemen via et.la.nature@gmail.com of leterior@gmail.com.  L.E.Terior zal zo snel als mogelijk op je verzoek reageren.


Beveiligen


L.E.Terior neemt de bescherming van uw gegevens heel serieus en neemt steeds passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmakingen en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.   De website van L.E.Terior maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat via de website van Combell en Easywebshop om waarborg aan jou te kunnen geven dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk krijgt dat je gegevens niet goed zijn beveiligd, er een gegevenslek is of er aanwijzing is van misbruik, zelfs indien je meer informatie wenst over de beveiliging van L.E.Terior zijn verzamelde persoonsgegevens, neem dan gerust contact op met L.E.Terior via leterior@gmail.  Indien je een klacht wil neerleggen, neem dan eerst contact op met L.E.Terior of  bij de gegevensbeschermingautoriteit.

L.E.Terior heeft geen enkele website of dienst die gericht is naar kinderen onder de 13 jaar.  Kinderen onder de 13 jaar die ons een vraag of een bestelling willen plaatsen, waarbij je je gegevens dient te verschaffen, wordt gevraagd dat hun ouder of voogd dit in hun plaats doet.


www.nature-protection.be

www.leterior.be

www.a.laitemps.be     

zijn allen websites van L.E.Terior.

L.E.Terior sprl contactgegevens

rue du Village 34

6460 Villers-la-Tour

België

Btw nummer Be0478366584

Gsm  0032(0)475836469

Via email

leterior@gmail.com

et.la.nature@gmail.com


Afdrukken


naturelogo-flavicon Gratis verzending vanaf 129€ inclusief BTW in België
 Retourneren in ongeopende en onberispelijke staat binnen de 14 dagen (volgens herroepingsplicht). 
 Uitgezonderd speciale bestellingen, items op maat, ingelezen en/ of geprogrammeerde artikelen

Algemene voorwaarden - Privacyverklaring
Webshop gemaakt met EasyWebshop